Обработване и извозване на битови и строителни отпадъци с контейнери

  • Извозване на корабни и битови отпадъци с контейнери
  • Извозване на земна маса и строителни отпадъци
  • Доставка на инертни материали ( пясък, баластра ) с контейнери
  • Фирмата отдава под наем 4м³, 6м³, 7м³ контейнери

Позвънете

Share Button