Services

Обработване и извозване на битови и строителни отпадъци с контейнери

 • Извозване на корабни и битови отпадъци с контейнери
 • Извозване на земна маса и строителни отпадъци
 • Доставка на инертни материали ( пясък, баластра ) с контейнери
 • Фирмата отдава под наем 4м³, 6м³, 7м³ контейнери

Позвънете

Обслужване на кораби в пристанище Бургас

Обслужване на кораби в пристанище Бургас

 • Хранителни и технически зареждания с м/к „Деймос“ – 130 лв./час
 • Сваляне и качване на екипажи, контроли – 110 лв./час
 • Участване в маневри, въвеждане и извеждане на кораби – По договаряне
 • Дейности свързани с подръжка на мидени полета и даляни – По договаряне
 • Отдаване под наем с екипаж – По договаряне

Позвънете

Приемане и рециклиране на корабни битови отпадъци, масла

Приемане и рециклиране на корабни битови отпадъци, масла

 • Твърди корабни битови отпадъци
 • Швартови корабни въжета
 • Отработени корабни масла
 • Акумулаторни батерии
 • Електроника и луминисцентни лампи
 • Едрогабаритна скрап
 • Флакони и опаковки от аерозолни препарати
 • Цени по договаряне

Позвънете

Рециклиране на дървена скрап

Рециклиране на пластмаса

Рециклиране на луминисцентни лампи

Рециклиране на аерозолни опаковки